Connect with us

Е-БАРАЊЕ

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊА РЕШЕНИЈА ЗА ПРИКЛУЧОЦИ И ДВОЕЊЕ ВО ШАХТА

1. Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

   Барање за издавања решенија за  приклучоци и двоење во шахта

2. Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ  НА БАРАЊЕТО:

Continue Reading

Е-БАРАЊЕ

БАРАЊЕ ЗА ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

1. Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

  Барање за хидротехнички услови за правни лица

2. Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ  НА БАРАЊЕТО:

Continue Reading

Е-БАРАЊЕ

БАРАЊЕ ЗА ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБЈЕКТИ

1. Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

  Барање за хидротехнички услови за индивидуални објекти

2. Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ  НА БАРАЊЕТО:

Continue Reading

ЈКП Дервен - Велес, 2020