БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊА РЕШЕНИЈА ЗА ПРИКЛУЧОЦИ И ДВОЕЊЕ ВО ШАХТА

1. Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

  Барање за издавања решенија за  приклучоци и двоење во шахта

2. Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ  НА БАРАЊЕТО: