ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017 година

Годишен извештај за работењето и резултати по завршна сметка за 2017 година

Годишниот извештај за работењето и резултатите по завршна сметка на ЈКП Дервен за 2017 година можете да го превземете тука :

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2017 година