Connect with us

ЈАВНИ НАБАВКИ

Годишен план за јавни набавки за 2018 година

Годишниот план за јавни набавки за 2018 година можете да го превземете овде: Годишен план за јавни набавки за 2018

ОГЛАСИ

ОГЛАСИ

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НА ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС:

1. ГО КЛИКНУВАТЕ ПОЛЕТО ПРЕБАРУВАЈ

2. ВО ПОЛЕТО ДОГОВОРЕН ОРГАН ВНЕСУВАТЕ ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС

3. ПОТОА КЛИКНУВАТЕ НА ПОЛЕТО ПРЕБАРУВАЈ

СО ТОА ЌЕ ВИ СЕ ПРИКАЖАТ СИТЕ ТЕКОВНИ ОГЛАСИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС

Continue Reading