26/09/2021

ЈКП Дервен – Велес

Јавно претпријатие за комунални дејности

МИСИЈА

1 min read

ЈКП Дервен има мисија да обезбедува квалитетен и континуиран комунален сервис за граѓаните, со големо внимание кон заштитата на животната средина. За да ја оствари својата мисија во целост, неопходно е:

– постојано да се следат и идентификуваат барањата на постојните и потенцијалните корисници на нашите услуги.

– брзо и ефикасно да се реагира на промените во поглед на организирање на човечкиот потенцијал и воведување на модерни техничко-технолошки решенија.

– навремено и ефикасно да се ангажира движечката сила на претпијатието – вработените

– максимално да се применува политиката за квалитет

Copyright © All rights reserved ЈКП ДЕРВЕН - ВЕЛЕС 1400 | Newsphere by AF themes.