Набавено ново специјално возило за собирање на смет

Набавено ново специјално возило за собирање на смет

Во насока на заложбите на ЈКП Дервен за обнова на застарениот возен парк и нормализирање на собирањето смет од домаќинствата, што е еден од приоритетите на претпријатието, а за потребите на Секторот Комунална хигиена, набавено е ново комбинирано специјално возило – автосмеќар од марка Рено D280, кое е наменето за празнење на контејнерите од 5м3 и подземните контејнери. Набавката е од сопствени средства на ЈКП Дервен во висина од 5.800.000 денари без ДДВ.