11.05.2010

11.05.2010

На 11ти и 12ти Мај согласно работната програма на одделот Пумпи и препумпни станици при РЕ Водовод и канализација ќе се врши перење на резервоарот Р 11и препумпна станица, кој се наоѓа во непосредна близина на Спомен костурницата.

Ги известуваме жителите на овој дел на градот дека оваа работна активност нема да влијае на квалитетот на водата за пиење, ниту пак ќе предизвика прекин во водоснабдувањето со оглед на тоа што резервоарот има две комори за вода и перењето ќе се врши постапно, комора по комора.