23/07/2021

ЈКП Дервен – Велес

Јавно претпријатие за комунални дејности

Раководен тим

1 min read

 

 • Директор
  дипл
  .ек. Ѓорѓи Стојанов
 • Помошник директор за економ. и правни прашања
  дипл.ек Васил Николов 
 • Помошник директор за технички прашања
  дипл.град.инж. Елена Димовска
 • ВД Раководител на водовод и канализација

 • Раководител на комунална хигиена
  дипл.инж.технолог Данка Илиева
 • Раководител на пазари
  Љупче Лазевски
 • Раководител на паркови и зеленило
  дипл.хорт. Татјана Трајковска
 • ВД Раководител на инвестиционо техничко-развојно одделение
  дипл.град.инж. Родна Јанева
 • Раководител на правно одделение
  дипл.правник Сања Танева
 • Раководител на комерција
  дипл.ек. Киро Најдовски
Copyright © All rights reserved ЈКП ДЕРВЕН - ВЕЛЕС 1400 | Newsphere by AF themes.