Тезгаџиите со подобри услови за работа

Продавачите на тезгите на градските пазари во Велес ќе имаат подобри услови за работа. Имплементирањето на ХАСАП стандардите допринесе за ваквиот развој на настаните.

Раководството на пазарот ќе направи прераспределба на тезгите.

Одредени производи ќе се лоцираат на посебни места. 

Најголема промена има во делот предвиден за хигиена. Читотата на храната е ставена во прв план. 

„Новите стандарди предвидуваат почиста околина на градскиот пазар. Затоа ние ги превзедовме сите потребни мерки. На пазарот има доволно чешми, почесто ќе се собира ѓубрето подот ,а ќе се префарбаат и сите тезги„вели Љупче Лазевски раководител на градскиот пазар. 

На двата градски пазари во Велес има вкуипно 550 тезги. 400 на големиот и 150 на пазарот во нова населба. Надлежните во мометов изработуваат проект со кој е предвидува реконструкција на покривот кој повеќе години наназад пропушта вода. Срадствата за изведување на градежниот зафат се 4,5 милијони денари.

„Секако дека сме во план да го реконструираме покриво ,но сепак известицијата е доста голема па затоа апелирам на трпение додека за се обезбедат средствата„вели Лазевски.

Инспекциските органи најавија дека од 15 овој месец пазарите ќе бидат подлежни на почести контроли за да се види дали се запазени новите хигиенски стандарди. 

   lisica.mk