Обновување на зеленилото во центарот на градот

Обновување на зеленилото во центарот на градот

РЕ Паркови и зеленило деновиве работи на сезонско обновување на зеленилото и цветниот расад кај кружниот тек околу споменикот на велешките илинденци во центарот на градот. Оваа година ќе се врши потемелно обновување во однос на изминатите години, и во текот на оваа повеќедневна акција ќе биде отстранета веќе неплодната и неквалитетна земја, по што ќе биде отстранет постоечкиот асфалт под земјата за да се овозможи поставување на дренажа. Потоа ќе се нанесе слој нова, плодна земја и ќе се засади нов цветен расад.

Оваа акција е потпомогната од страна на локалната самоуправа, од каде беа обезбедени финансиски средства за близу 200 садници цвеќе. ЈКП Дервен е изведувач на сите работни активности, вклучувајќи организација, работна рака и механизација.  Акцијата се врши претежно во ноќните часови кога сообраќајот е помалку фреквентен,  а вработените работат во две смени за работните активности да се завршат во најкраток можен рок.