23/10/2021

ЈКП Дервен – Велес

Јавно претпријатие за комунални дејности

Перење на резервоар „Теќе“

Денеска, на 02.06.2010, Одделот „Пумпи и пумпни станици“ при РЕ Водовод и канализација започна со перење на резервоарот со препумпна станица „Теќе“, во рамки на акцијата за сезонско перење на резервоарите за вода за пиење, а во согласност со Работната програма на оваа работна единица.

Оваа работна активност нема да влијае на квалитетот на водата ниту пак ќе предизвика прекин во водоснабдувањето затоа што резервоарот располага со две комори за вода и перењето ќе се одвива постапно, комора по комора.

 

Copyright © All rights reserved ЈКП ДЕРВЕН - ВЕЛЕС 1400 | Newsphere by AF themes.