Косење на зеленилото во градот

Косење на зеленилото во градот

РЕ Паркови и зеленило деновиве започна со интензивни работни активности за косење на тревата на повеќе локации во градот. Брзиот раст на тревата е резултат на обилните дождови и високата влажност на воздухот, па вработените од оваа единица работат во две работни смени за да успеат да го задржат уредниот изглед на зелените места во градот.

Во моментов се косат тревните површини по ул. Ленинова и ул. Панко Брашнар, по што отсечениот материјал ќе биде отстранет и однесен на депонија. Потоа акцијата ќе продолжи и на други локации во градот.

За претстојните викенд денови, РЕ Паркови и зеленило планира работни активности на уредување на жардињерата пред гимназијата Кочо Рацин за чија изведба финансиски средства обезбеди локалната самоуправа на општина Велес. Со помош на работниците од РЕ Водовод ќе се постави дренажа, плодна земја и систем за полевање, а жардињерата ќе се украси со нов цветен расад.