22.06.2010 – Работните активности на ЈКП Дервен по невремето продолжуваат

22.06.2010 – Работните активности на ЈКП Дервен по невремето продолжуваат

Работни тимови на РЕ Канализација и денеска, на 22ри Јуни продолжуваат со работа на поправка на дефекти предизвикани од невремето што го зафати градот во саботата, на 19.06.2010 година.

Откриени се дефекти на ул. Славе Петков, ул. Крале Марко и ул. Браќа Поп Јорданови, каде надојдените атмосферски води поткренале и однеле камени коцки од улиците и капаци од шахти, по што канализационите цевки под нив биле оштетени, а шахтите наполнети со земја и шут.

На ул. Нишка (кај градскиот пазар), надојдената вода го кренала капакот од шахта и ја затнала одводната линија со цврсти наноси од земја и шут.

Сите горенаведени дефекти беа поправени во текот на денешниот ден.

Во текот на утрешниот ден, 23ти Јуни, работните тимови од оваа работна единица ќе продолжат со работа на ул. Ганчо Хаџи Панзов и ул. Јовче Ќучук, каде се откриени помали оштетувања на канализационата линија.

Во текот на изминатата ноќ, РЕ Комунална хигиена употреби нови 18 цистерни вода за перење на градските улици, од кои 9 редовни и 9 вонредни, поради вонредната состојба. 10 нови трактори смет и земја од улиците беа изнесени во текот на денешниот ден. Работните активности на расчистување на улиците од невремето ќе продолжат и во текот на утрешниот ден.

РЕ Пумпи и пумпни станици врши чистење на градските фонтани со помош на специјална пумпа за собирање на талогот од дното на фонтаните, кои по невремето беа наполнети со нечистотии и земја.