Акција за чистење на „Потокот“

Акција за чистење на „Потокот“

На 21.04.2010, РЕ Комунална хигиена при ЈКП Дервен започна со акција за чистење на отворениот канал на ул. Јане Сандански, наречен „Потокот“, што се спроведува два пати годишно во согласност со Работната програма усвоена од страна на Советот на општина Велес. 

            Акцијата ќе трае неколку дена, а работните активности опфаќаат чистење на каналот од диво зеленило и насобран комунален смет.

            Повеќегодишен проблем претставува фактот што несовесни граѓани го исфрлаат сметот од домаќинствата во каналот и за кратко време по чистењето тој се претвора во дива депонија од која се шири непријатна миризба и која претставува опасност за здравјето на луѓето. 

            Апелираме до граѓаните, во сопствен и во интерес на пошироката заедница, да допринесат за зачувувањето на здрава животна средина и да го оставаат сметот од домаќинствата на одредените места од каде екипи на ЈКП Дервен редовно го собираат комуналниот смет.