image3

image3

Процедување

Пред да влезе во постројката за третман на вода, суровата вода мине низ метални решетки кои служат да ги задржат покрупните живи организми, гранчиња, лисја и отпадоци, но дозволуваат водата да помине низ нив.

Потоа, суровата вода се транспортира низ цевковод долг 19,5км до постројката за третман на водата.