О Г Л А С

за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички лица на неопределено време во ЈКП Дервен – Велес

Директорот на ЈКП Дервен – Велес распишува Оглас за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички лица за следните работни:

Целосниот оглас може да го погледнете овде:

Пријава за вработување можете да превземете овде:

25.07.2022 год. Велес