14/05/2021

ЈКП Дервен – Велес

Јавно претпријатие за комунални дејности

1 min read

Историјат Претпријатието е основано со Одлука на Собранието на Општина Велес бр.08-5293 од 05.12.1989 година и е организирано како Јавно...

 Од каде ја добиваме водата за пиење? Снабдувачот на сурова вода ХС Лисиче е претпријатие одговорно за одржување на браната на р....

Обраќање на Директорот Веќе повеќе од 50 години имаме чест да бидете корисници на нашите комунални услуги. Ја користам оваа...

Copyright © All rights reserved ЈКП ДЕРВЕН - ВЕЛЕС 1400 | Newsphere by AF themes.