14/05/2021

ЈКП Дервен – Велес

Јавно претпријатие за комунални дејности

Процедување Пред да влезе во постројката за третман на вода, суровата вода мине низ метални решетки кои служат да ги...

Постројка за третман на вода – Како таа работи?  Како суровата вода се прочистува во постројката за третман на водата?...

Copyright © All rights reserved ЈКП ДЕРВЕН - ВЕЛЕС 1400 | Newsphere by AF themes.