Проектот БИОРЕАЛ е кофинансиран од Европската Унија и националните фондови на земјите учеснички.