Информации од јавен карактер

Согласно чл.36 од Законот за слободен пристап до информации од Јавен карактер (Сл.Весник на Р.С.М бр.101/2019 ) ЈКП Дервен-Велес го подготви следниот извештај:

Годишен извештај за период 01.01.2021 до 31.12.2021 год. погледни овде: страна1 , страна 2