НАЧИН НА ПРЕБАРУВАЊЕ

Објаснување за пребарување на Реализирани договори за Јавни Набавки на ЈКП ДЕРВЕН Велес

Одете на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/realized-contract

1. Кликнувате на полето – ПРЕБАРУВАЈ

2. Во полето –договорен орган внесувате ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС

3. Потоа кликнувате во полето – ПРЕБАРУВАЈ

Со тоа ќе ви се прикажат сите Реализирани договори за Јавни набавки на ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС