Директни линкови за годишни планови за Јавни набавки на ЈКП Дервен-Велес

Детали за годишен план 2022 година на следниот линк:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/7b2cdad0-8f38-4d1d-9968-ae1200a800e8/4
Детали за годишен план 2021 година на следниот линк:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/2c4c77a5-d2a2-453b-9944-acad008bfba9/5
Детали за годишен план 2020 година на следниот линк:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/25c4f40e-b4b0-4adf-b04d-ab37007e0fb4/5
Детали за годишен план 2019 година на следниот линк:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/25294931-2912-4287-b6e3-aa1c00b33417/4

НАЧИН НА ПРЕБАРУВАЊЕ
Објаснување за пребарување (преглед) на годишните планови за Јавни Набавки на ЈКП ДЕРВЕН Велес:
одете на следниот линк:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/annual-plans

1. Кликнувате на полето – ПРЕБАРУВАЈ
2. Во полето –договорен орган внесувате ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС
3. Потоа кликнувате во полето – ПРЕБАРУВАЈ
Со тоа ќе ви се прикажат годишните планови за Јавни Набавки на ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС