Ценовник за сервисни услуги кои ги врши Јавното комунално претпријатие Дервен – Велес и преглед на сервисни услуги кои ги извршува претпријатието може да ги погледнете на овој линк ценовник: