АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ГАБАРИТЕН ОТПАД
Нови инвестиции во Фабриката за вода
Соопштение за граѓаните
АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ГАБАРИТЕН ОТПАД
Ноќното собирање на смет се укинува, се воведува дневно собирање на смет
Известување за склучување договори за собирање и транспорт на смет
Вонредна акција за чистење на Потокот (25.11.2021)
Завршни активности на ул. Благој Јосмов
Известување за промена на времето за собирање на комунален смет