НАЧИН НА ПРЕБАРУВАЊЕ

Објаснување за пребарување на ЈАВНИТЕ НАБАВКИ на ЈКП ДЕРВЕН Велес:

Одете на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices

1. Кликнувате на полето – ПРЕБАРУВАЈ

2. Во полето –договорен орган внесувате ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС

3. Потоа кликнувате во полето – ПРЕБАРУВАЈ

Со тоа ќе ви се прикажат сите тековни Огласи за Јавни Набавки на ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС