ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:


Барање за добивање на потврда за подземни инсталации се поднесува и подига во дирекцијата на ЈКП Дервен – Велес на ул.Вардарска бр.18 Сектор водовод и канализација


Потребни документи:
2 (две) копии од Извод од план издаден од Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина (одделение за урбанизам) од соодветната Општина

Цена на услугата: бесплатно
Преземи барање: Барање за добивање на потврда за подземни инсталации