Генерален директор на ЈКП Дервен-Велес / General director of Public Utility Company Derven-Veles

Горанчо Наунчев
email: goran.nauncev@jkp-derven.com.mk

Дипломиран Инжинер технолог од базно-неорганско инжинерство при Технолошко-металуршкиот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје. Зборува одлично англиски јазик. Поседува основни компјутерски вештини.

Има учествувано во неколку меѓународни проекти. Во текот на своето долгогодишно работно искуство има работено во повеќе државни и приватни компании, се до почетокот на 2022 година, кога доаѓа на позицијата Директор на Јавното комунално претпријатие Дервен – Велес. Главниот фокус во неговата работа е подобрувањето на квалитетот на живот на нашите сограѓани, преку стратешко планирање за обезбедување на сигурни и квалитетни комунални услуги, сега и во иднина.