ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на Надзорен Одбор

Годишните програми за работа на Надзорниот Одбор на ЈКП Дервен- Велес се прикажани подоле и може да ги погледнете на следните линкови

Програма за работа на Надзорен Одбор за 2023 година

Програма за работа на Надзорен Одбор за 2022 година

Програма за работа на Надзорен Одбор за 2021 година

Програма за работа на Надзорен Одбор за 2020 година