СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ГАБАРИТЕН ОТПАД
Ноќното собирање на смет се укинува, се воведува дневно собирање на смет
Известување за склучување договори за собирање и транспорт на смет
Вонредна акција за чистење на Потокот (25.11.2021)
Завршни активности на ул. Благој Јосмов
Известување за промена на времето за собирање на комунален смет
Набавени две нови возила за собирање комунален смет
Набавено ново специјално возило за собирање на смет