Акција за чистење – „Генералка викенд“
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОЛЕТНА АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ГАБАРИТЕН ОТПАД
Известување 01.04.2021
Одбележување на 30 годишнина од работењето на Фабриката за вода
Чистење на снежните наноси од тротоарите долж градските улици (15.02.2021)
Препорака до граѓаните: заштитете ги водомерите од ниските температури!
Прекин на водоснабдувањето во с. Мамутчево – 04.02.2021
ИЗВЕСТУВАЊЕ-ставање во употреба на подземните контејнери
Известување 22.10.2020
Известување 19.05.2020 година