ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ / ДЕФЕКТ

ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ / ДЕФЕКТ , доколку приметите или некој ви пренесе дека на одредена локација, има неконтролирано истекување на вода, ве молиме да ја известите нашата дежурна служба на следниот телефонски броj

Дежурен телефон

тел. 076-308-038

Ви Благодариме , за вашата соработка како совесен граѓанин

на нашата Општина.

Со Почит , ЈКП Дервен-Велес