“АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ ОТПАД ОД ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА“

Општина Велес, ЈКП Дервен и организацијата „Нула отпад Скопје“ организираат “АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ ОТПАД ОД ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА“.

Целта е да се заштити животната средина од опасен отпад.

Во отпад од електрична и електронска опрема спаѓа: – големи домашни апарати, – мали домашни апарати, – компјутерска опрема, – електронска опрема, – опрема за осветлување, – електрични и електронски апарати, – електронски играчки и опрема, – кабли, адаптери, полначи за мобилни телефони – батерии и акумулатори Акцијата ќе се реализира од 10 до 30 ноември 2017 година.

Сите заинтересирани граѓани кои сакаат да учествуваат во акција можат да се јават на телефонскиот број 070/233-768 секој работен ден од 07:00 до 14:00 часот.

Отпадот од електрична и електронска опрема ЈКП Дервен бесплатно ќе го превземе од Вашите домови и при тоа на граѓаните ќе им издаде изјава за примопредавање.