СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ГАБАРИТЕН ОТПАД
Ноќното собирање на смет се укинува, се воведува дневно собирање на смет
Известување за склучување договори за собирање и транспорт на смет
Известување за промена на времето за собирање на комунален смет
Известување 01.04.2021
Препорака до граѓаните: заштитете ги водомерите од ниските температури!
Прекин на водоснабдувањето во с. Мамутчево – 04.02.2021
ИЗВЕСТУВАЊЕ-ставање во употреба на подземните контејнери
Известување 22.10.2020