Асфалтирање на оштетувања на улици од поправка на дефекти