ДОМА / Е-УСЛУГИ / Е-БАРАЊЕ / БАРАЊЕ ЗА ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

БАРАЊЕ ЗА ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

1. Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

  Барање за хидротехнички услови за правни лица

2. Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ  НА БАРАЊЕТО:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *