Реконструиран паркот пред СОУ Гимназија „Кочо Рацин“
Инвестициите на депонијата продолжуваат