Градските паркови – места за одмор и релаксација или депонии за смет и отпадоци?