Доделување канти за комунален отпад на ул. Јордан Јорданов

Доделување канти за комунален отпад на ул. Јордан Јорданов

Денеска (24.06.2019 година), по налог на Општина Велес, Секторот Комунална хигиена доделува зелени канти за комунален отпад по домаќинствата на ул. Јордан Јорданов во н. Превалец.