Завршена првата фаза од реконструкцијата на водоводната линија на ул. Белградска

Завршена првата фаза од реконструкцијата на водоводната линија на ул. Белградска

Завршена е првата фаза од реконструкцијата на застарената водоводна линија на ул. Белградска, заедно со поврзувањето на куќните приклучоци од овој сегмент.

Поради големината на зафатот, реконструкцијата е планирана во три фази. Со реконструкцијата ќе се реши проблемот со честата појава на дефекти, односно честите прекини на водоснабдувањето.