Завршена првата фаза од реконструкцијата на водоводната линија на ул. Белградска