Завршена реконструкцијата на водоводна линија на ул. Димитар Влахов – спој со ул. Родна Ивева

Завршена реконструкцијата на водоводна линија на ул. Димитар Влахов – спој со ул. Родна Ивева

Денеска (24.04.2019) заврши реконструкцијата на застарената водоводна линија на ул. Димитар Влахов – спој со ул. Родна Ивева, која беше започната пред две седмици.