Заменета канализациона цевка во н. Речани

Заменета канализациона цевка во н. Речани

По утврдување дека постои оштетување на канализациона цевка во н. Речани со Ф 200, најверојатно поради притисок врз цевката од тешки возила, денеска (03.04.2019) извршена е замена на истата.