Започна есенското садење на дрвја на јавните зелени површини во градот