28/10/2021

ЈКП Дервен – Велес

Јавно претпријатие за комунални дејности

Ивршен сервис на генераторот за озон – филтерна станица

Во рамки на редовен сервис на генераторот за озон во Фабриката за вода на ЈКП Дервен, а со цел задржување на квалитетот на водата за пиење, на 17.04.2019 година извршена е замена на оштетени диелектрични цевки и осигурачи. Истиот е пуштен во функција на 18.04.2019 година.

Copyright © All rights reserved ЈКП ДЕРВЕН - ВЕЛЕС 1400 | Newsphere by AF themes.