Известување за прекин на водоснабдувањето – 02.04.2019