Известување за прекин на водоснабдувањето – с. Горно Оризари