Известување за промена на режим за собирање на отпад – ул. Кирил и Методиј