Известување за промена на режим за собирање на отпад – ул. Кирил и Методиј

Известување за промена на режим за собирање на отпад – ул. Кирил и Методиј

Се известуваат сите жители на ул. Кирил и Методиј од спој со ул.Максим Горки (Мегдан) и ул.Архиепископ Михаил дека отпадот ќе се собира во сабота навечер наместо во недела навечер. Во среда навечер останува истиот термин за собирање на отпадот. Оваа промена е поради големата количина отпад која што се собира бидејќи граѓаните го изнесуваат отпадот уште во недела во утринските часови, а фреквенцијата на граѓани во недела е голема поради посета на црквата Св. Пантелејмон.

Благодариме на разбирањето.