Косење на трева и зеленило – с. Отовица и пристапен пат до Велес

Косење на трева и зеленило – с. Отовица и пристапен пат до Велес

Денеска (29.04.2019), Секторот Паркови и зеленило косеше трева и зеленило долж пристапниот пат до Велес од манастирот Св. Димитрија, како и централниот дел на с. Отовица.