Несовесни граѓани го оштетуваат цевоводот Лисиче- Велес за наводнување на своите ниви