Оспособување на одбојкарското игралиште во Градскиот парк

Оспособување на одбојкарското игралиште во Градскиот парк

По барање на корисниците на одбојкарското игралиште во Градскиот парк, ЈКП Дервен изведе машинска обрабока и истото го оспособи за љубителите на овој спорт повторно да можат да го користат.