Оспособување на одбојкарското игралиште во Градскиот парк