Пешачката патека на е. Младост за време на викенд

Пешачката патека на е. Младост за време на викенд

07.04.2019 година. Викенд. Сончево време, идеално за прошетка покрај е. Младост, за уживање во топлината на раната пролет, зелената шумичка, погледот на езерото.

Но да не заборавиме – отпадоците треба да се фрлаат во корпите за отпадоци, а не покрај корпите или онаму каде сме завршиле со ужинката. Автомобилите треба да се паркираат на некој од паркинзите, а не на пешачката патека – не е многу далеку од паркинзите, само стотина метри одење пешки.

Апелираме за повисока еколошка свест во името на ЈКП Дервен и во името на сите оние што сакаат да уживаат во незагадена природа.