Подготовка за поставување јавни чешми во новиот парк кај училиштето Коле Неделковски

Подготовка за поставување јавни чешми во новиот парк кај училиштето Коле Неделковски

Денеска (24.04.2019), во соработка со Општина Велес, Секторот Водовод работи на поставување на водоводни и одводни цевки за јавни чешми за новиот парк што се формира во дворното место на училиштето Коле Неделковски.